ČESKOSLOVENSKÝ VLČÁK
Standard F.C.I. č. 332 / 28. 04. 1994 /

Původ: bývalé Československo

Patronát: Slovenská republika

Využití: Pracovní pes

Datum vydání platného originálu standardu: 28. 4. 1994

KLASIFIKACE F.C.I.:

Skupina 1 Ovčáčtí a pastevečtí psi
Sekce 1 Ovčáčtí psi
Se zkouškou z výkonu
KRÁTKÝ HISTORICKÝ SOUHRN:
V roce 1955 se v tehdejší ČSSR uskutečnil biologický pokus, zejména křížení německého ovčáka a karpatského vlka. Pokus potvrdil, že je možné odchovat potomky jak ze spojení psa a vlčice, tak i ze spojení vlka a feny. Převážná většina kříženců měla genetické předpoklady pro další šlechtění. V roce 1965, po ukončení pokusů, byl zpracován projekt k vyšlechtění nového plemene psů, kteří by spojovali použitelné vlastnosti vlka s vhodnými vlastnostmi psa. V roce 1982 byl československý vlčák uznán jako národní plemeno tehdejším Federálním výborem chovatelských svazů ČSSR.

CELKOVÝ VZHLED:
Pevného konstitučního typu, více než středně velký, obdélníkového rámce. Stavbou těla, pohybem, osrstěním, barvou srsti a maskou připomíná vlka.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:
Délka těla: Výška v kohoutku = 10 : 9
Délka tlamy: Délka mozkové oblasti = 1 : 1,5

POVAHA A CHARAKTER:
Temperamentní, velmi aktivní, vytrvalý, učenlivý, rychle reagující. Neohrožený a odvážný. Nedůvěřivý, ale bezdůvodně nenapadá. Svému pánu projevuje neobyčejnou věrnost. Odolný proti povětrnostním vlivům. Všestranně upotřebitelný.

HLAVA:
Souměrná, dobře osvalená. Při pohledu ze strany i shora tvoří tupý klín. Výraz musí vyjadřovat pohlaví.

Mozková oblast:
Při pohledu ze strany i ze předu je čelo mírně klenuté. Čelní brázda není výrazná. Týlní hrbolek je dobře patrný.

Stop:
Mírný.

Obličejová oblast
Nos: Oválný, černý.
Tlama: Suchá, ne široká, rovný hřbet nosu.
Pysky: Pevně přiléhající, koutky uzavřené. Okraje pysků jsou černé.

Čelisti/chrup:
Čelisti silné a souměrné. Zuby dobře vyvinuté, zvláště špičáky. Nůžkový nebo klešťový skus, 42 zuby obvyklého utváření. Pravidelná linie skusu.

Líce: Suché, dostatečně osvalené, výrazně nevystupují.

Oči: Úzké, šikmé, jantarově zbarvené. Dobře přiléhající víčka.

Uši:
Stojaté, tenké, trojúhelníkového tvaru, krátké (tzn. ne delší než 1/6 výšky v kohoutku); zevní bod kořene ucha a vnější koutek oka jsou v přímé linii. Kolmice spuštěná z vrcholu ucha prochází těsně podél hlavy.

Krk:
Suchý, dobře osvalený. V klidu svírá s horizontální rovinou úhel do 40 stupňů. Délka krku musí psu umožnit bez námahy dosáhnout čenichem až na zem.

TRUP:
Horní linie: Plynulý přechod od krku k trupu. Mírně skloněná.

Kohoutek: Dobře osvalený, zřetelný. Přesto nesmí narušovat plynulost horní linie.

Hřbet: Pevný a rovný.

Bedra: Krátká, dobře osvalená, ne široká, mírně skloněná.

Křížová oblast: Krátká, dobře osvalená, ne široká, mírně klesající.

Hrudník:
Souměrný, dobře osvalený, prostorný, hruškovitého tvaru se zúžením k hrudní kosti. Hloubka hrudi nedosahuje k loktům. Rukojeť kosti hrudní nepřečnívá kloub ramenní.

Spodní linie a břicho: Břicho pevné, vtažené. Slabiny lehce vpadlé.

Ocas: Vysoko nasazený, spuštěný přímo dolů. Při vzrušení pes zpravidla nese ocas srpovitě vzhůru.

KONČETINY:
Hrudní končetiny:
Jsou rovné, pevné, úzce postavené s mírně ven vybočenými tlapami.

Rameno:
Lopatka je uložená víc v přední části trupu, dobře osvalená. S horizontální rovinou svírá úhel 65 stupňů.

Paže:
Silně osvalená, s lopatkou svírá úhel mezi 120-130 stupni.

Loket:
Přiléhá k trupu a nevybočuje z linie nohy. Výrazný, dobře pohyblivý. Kost pažní s kostí vřetenní svírá úhel okolo 155 stupňů.

Předloktí:
Dlouhé, suché a rovné. Délka předloktí s nadprstím tvoří 55% výšky v kohoutku.

Zápěstní kloub:
Pevný, dobře pohyblivý. Nadprstí: Dlouhé, se zemí svírá úhel nejméně 75 stupňů. Při pohybu lehce péruje.

Tlapy:
Velké, mírně ven vybočené. Delší, klenuté prsty a silné, tmavé drápy. Výrazné, pružné, tmavé polštářky.

Pánevní končetiny:
Silné. Rovnoběžně postavené. Kolmice spuštěná od sedacích hrbolů probíhá středem hlezenního kloubu.

Stehno:
Dlouhé, dobře osvalené. Stehenní kost s pánví svírá úhel okolo 80 stupňů. Kyčelní kloub je pevný, dobře pohyblivý.

Koleno:
Silné, dobře pohyblivé.

Bérec:
Dlouhý, suchý, dobře osvalený. S nártem svírá úhel okolo 130 stupňů.

Hlezenní kloub:
Suchý, pevný, dobře pohyblivý.

Nárt:
Dlouhý, suchý. Směřuje téměř kolmo k zemi.

Tlapa:
Delší, klenuté prsty se silnými, tmavými drápy.

POHYB:
Harmonický, lehký, prostorný klus, kdy končetiny kmitají co nejníže nad zemí. Hlava a krk se schylují do vodorovné polohy. V kroku mimochod.

KŮŽE:
Elastická, pevná, bez vrásek, nepigmentovaná.

SRST:
Vlastnosti srsti:
Rovná a uzavřená. Zimní a letní srst je značně rozdílná. V zimě převládá mohutná podsada, která s vrchní krycí srstí vytváří husté osrstění celého těla. Je nutné, aby srst pokrývala břicho, vnitřní část stehen, vnitřní část ucha a meziprstí.

Barva srsti:
Žlutošedá až stříbrnošedá s charakteristickou světlou maskou. Světlá srst je rovněž na spodní části krku a přední hrudi. Přípustné je tmavošedé zbarvení s maskou.

VÝŠKA A VÁHA:
Výška v kohoutku:
Psi nejméně 65 cm
Feny nejméně 60 cm

Hmotnost:
Psi nejméně 26 kg
Feny nejméně 20 kg

VADY:
Jakákoli odchylka od předchozích bodů má být považována za vadu a závažnost, s jakou je na vadu pohlíženo, má být v přesném poměru k jejímu stupni.
Těžká a nebo lehká hlava. Ploché čelo.
Tmavohnědé, černé nebo nestejné zbarvení očí.
Hrubé, vysoko nebo nízko nasazené uši.
Vysoko nesený krk v klidu. Nízko postavený krk v postoji.
Nevýrazný kohoutek. Netypická horní linie. Dlouhá záď.
Nedostatečné nebo přílišné zaúhlení hrudních končetin. Měkké nadprstí.
Nedostatečné nebo přílišné zaúhlení pánevních končetin. Nedostatečné osvalení.
Ocas dlouhý, nízko nasazený nebo nesprávně nesený.
Nevýrazná maska.
Krátký krok, vlnitý pohyb.
VYLUČUJÍCÍ VADY:
Nesouhlas v proporcích.
Vady povahy a charakteru.
Netypická hlava. Neúplný chrup. Nesprávný skus.
Netypický tvar a uložení oka. Netypické postavení a tvar ucha.
Lalok. Velký sklon zádě.
Netypický hrudní koš. Chybný a netypický postoj hrudních končetin.
Ocas netypický v nasazení a nesení.
Otevřená a netypická srst. Jiná než standardní barva.
Uvolněné vazy. Netypický pohyb.
Nota bene : Psi musí mít dvě zřetelně normální varlata úplně sestoupená do šourku.